Město


Obchod - nalezneš v něm obchodníka u kterého si mužeš zakoupit či prodat ne/použitý inventář.

Hřbitov - nalezneš na něm hrobaře u kterého si mužeš vydělat peníze a pár skušenostních bodů za odvedenou práci.


Knihovna - nalezneš v ní kronikáře podsvětí u kterého si můžeš nechat změnit nick (jméno) za peníze nebo ďábelské kameny.


Jeskyně - nalezneš v ní strášce jeskyně u kterého si mužeš zvolit jak dlouho
(s jakou naročností) budeš zabíjet nějakého z démonů.


Tržnice - nalezneš na ní vyvolávače, který ti pomuže koupit či prodat už použitý inventář od jiných hráčů.


VooDoo Shop - nalezneš v něm goblina, který ti pomůže s objednáváním ďábelských kamenů a aby si se stal pánem stínů.


Hospoda - Nalezneš v ní hospodského, který ti dává různě obtižné úkoly za naležitě odvedenou práci poté dostaneš odměnu v podobě zlata a skušenostních bodů.

 
All the graphics with the Bitefight is under Copyright of Gameforge and is used with their permission. Copyright © 2008 Web Design by PhoenixeR